Asiantuntijat

Riikka Poukka

Sustainability Services Leader

Director

Riikka Poukka

Porkkalankatu 24

00180 Helsinki

Finland

Katso kartasta

Riikka johtaa Deloitte Suomen yritysvastuupalveluja. Kestävän kehityksen liiketoiminnan kehittäminen, innovaatiot ja kiertotalous ovat Riikan päävastuualueita. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kestävän liiketoiminnan palvelujen asiakassuhteet ja projektinhallinta, mukaan lukien kestävään kehitykseen liittyvät vaikuttavuusanalyysit, sidosryhmäsuhteet, strategiat, yritysvastuun riskienhallinta sekä yritysvastuuraporttien laatiminen ja viestintä.

Briefly in English:
Riikka is the Leader of Sustainability Services at Deloitte Finland. Riikka’s main expertise covers sustainable business strategy, innovations and circular economy.

Riikka Poukka