Asiantuntijat

Samuli Kuusela

Manufacturing

Partner

Samuli Kuusela

Samuli on toiminut listayhtiöiden neuvonantajana 20 vuoden ajan liiketoimintastrategioihin, operaatioiden parantamiseen, kasvuohjelmiin, säästöohjelmiin, digitalisaatioon/IOT:hen, yritysjärjestelyihin ja muutoksen johtamiseen liittyen. Hänen toimialaosaaminen kattaa teolliset tuotteet, teolliset palvelut, prosessiteollisuuden, energian ja resurssiteollisuuden. Ennen konsultointiuraa Samuli työskenteli lähes vuosikymmenen sellu- ja paperiteollisuudessa.

Briefly in English

Samuli has advised major listed companies for 20 years regarding business strategies, operations improvement, growth programs, cost reduction programs, digitalization/IOT, M&A, and change management. His industry expertise covers industrial products, industrial services, manufacturing, and energy and utilities. Prior to his consulting career, Samuli worked a decade in pulp & paper industry.

 

Samuli Kuusela