Asiantuntijat

Susanna Tiihonen

Legal Services

Head of Employment Legal

Susanna Tiihonen

Porkkalankatu 24

Helsinki

00180 Helsinki

Finland

Katso kartasta

Susanna Tiihonen vastaa Deloitten työoikeudellisista lakipalveluista Suomessa. Susannalla on pitkä ja monipuolinen kokemus erityisesti työoikeuden saralta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin ympäristössä. Hän on työskennellyt muun muassa kotimaisten ja rajat ylittävien yritysjärjestelyiden sekä organisaatiomuutosten parissa, avustanut useita maita kattavissa yhteistoimintaneuvotteluprojekteissa sekä toiminut neuvonantajana erilaisissa palkkiojärjestelmien kehittämis- ja toteutusprojekteissa. Susannalla on laaja-alainen osaaminen myös yhtiö- ja sopimusoikeudesta sekä M&A -toimeksiantojen hoitamisesta.

Briefly in English:
Susanna Tiihonen is Head of Employment Legal Services at Deloitte Finland. Susanna has long and significant experience especially in the field of employment and labour law both in domestic and global environment. She has been working e.g. with numerous cross-border transactions, reorganization and restructuring related projects, global co-operation negotiations as well as acted as an advisor in various compensation and benefit related topics. Susanna has strong knowledge and experience also on corporate and contract law as well as M&A related engagements.

Susanna Tiihonen