Asiantuntijat

Ville Tiainen

Ville Tiainen

Ville Tiainen vastaa Suomen Deloittella B2B-myynnin transformaatioista erityisesti teollisissa yrityksissä. Villen intohimona on arvomyynnin ja asiakaslähtöisyyden suunnittelu, juurruttaminen ja johtaminen. Villellä on yli 10 vuoden kokemus erilaisista myynnin transformaatiosta ’commercial excellence’ kärjellä teollisessa kentässä.

Briefly in English:
Ville Tiainen is responsible for B2B sales transformations in Deloitte Finland, heavily focusing on industrial companies. Ville is passionate about designing, implementing and managing value based selling and customer centricity. Ville has more than 10 years of experience in various sales transformations with commercial excellence edge in the industrial field.

Ville Tiainen