დელოიტის საქართველოს ოფისი

შპს დელოიტი და ტუში (საიდენტიფიკაციო კოდი: 204422240) საქართველოს ბაზარზე პროექტებს 1995 წლიდან ახორციელებს, ოფიციალური ოფისი კი 2001 წელს დააფუძნა.