სახელმწიფო სექტორი

დელოიტის სახელმწიფო სექტორის მომსახურების გუნდი მოწოდებულია გააუმჯობესოს სახელმწიფო საქმიანობების შედეგები ადმიანურ რესურსებზე ფოკუსირებით. „დელოიტის“ წევრი კომპანიები განიხილავენ კომპლექსურ საკითხებს, რომელთა წინაშეც დგას საჯარო სექტორი და შეიმუშავებენ შესაბამის გადაწყვეტილებებს კლიენტებისთვის.