სიახლეები

მსოფლიო ჯანდაცვის სექტორის მიმოხილვა - 2014

პრესს რელიზი

მსოფლიო ჯანდაცვის სექტორი საჭიროებს ახალი ბიზნეს მოდელებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას და ადგილობრივი ინოვაციების მსოფლიოს მასშტაბით გამოყენებას, რათა უპასუხოს 2014 წლის ჯანდაცვის სექტორის მოთხოვნებს.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?