სიახლეები

ნავთობისა და გაზის სექტორის ახალი რეალიები - 2014

პრესს რელიზი

დელოიტის ანგარიშის მიხედვით ენერგეტიკული ბაზრები ცვლიან მსოფლიო გეოპოლიტიკურ გარემოს და ზრდიან ურთიერთდამოკიდებულებას ერებს შორის.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?