პრესს რელიზი

სიახლეები და მოსაზრებები

მარტი, 2017

მოხარული ვართ წარმოგიდგინოთ დელოიტის საინფორმაციო ბიულეტენის პირველი გამოცემა, რომელიც მოიცავს ბიზნესის სიახლეებსა და ბაზარზე ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შეჯამებას, მათ შორის, დელოიტის საქართველოსა და ბრიტანეთის ოფისების ადგილობრივ სიახლეებს. 

 

დელოიტის საინფორმაციო ბიულეტენი - მარტი, 2017
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?