სტატია

ბიზნესის შეფასება / COVID 19-ის გავლენა კომპანიების საერთაშორისო კონტროლირებულ ოპერაციებზე  და ამგვარი ოპერაციების ზოგადი ანალიზი

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი

დელოიტ აკადემია გიწვევთ ონლაინ ტრენინგზე - ბიზნესის შეფასება / COVID 19-ის გავლენა კომპანიების საერთაშორისო კონტროლირებულ ოპერაციებზე (ტრანსფერ ფრაისინგი) და ამგვარი ოპერაციების ზოგადი ანალიზი.

ტრენინგის მთავარი თემები მოიცავს:

ბიზნესის შეფასება:

  • ბიზნესის შეფასების პრინციპები და მიზნები;
  • რა უნდა გავითვალისწინოთ ბიზნესის შეფასების დროს;
  • ბიზნესის შეფასების მეთოდები და მათი გამოყენება;
  • DCF მოდელი და WACC-ს გამოთვლა;
  • პრაქტიკული მაგალითები.

ტრანსფერ ფრაისინგი:

  • Covid-19-ით გამოწვეული კომპანიების ტრანსფერ ფრაისინგთან დაკავშირებული ახალი საგადასახადო რისკები;
  • მომზადება ტრანსფერ ფრაისინგის მომავალი აუდიტისთვის;
  • ოპერაციების შეფასების ახალი შესაძლებლობები;
  • რეკომენდაციები ტრანსფერ ფრაისინგის რისკების შემცირებისთვის.

ტრენინგის თარიღი: 29 მაისი, 2020 წ. 14:00 – 18:00 

მისამართი: ონლაინ ტრენინგი; დამატებითი ინფორმაცია ტრენინგზე დასწრების შესახებ გადაეგზავნებათ დარეგისტრირებულ მონაწილეებს.

ტრენინგის ღირებულება: 120 ლარი, დღგ-ის გარეშე. 

* -20% -ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას

სამუშაო ენა: ქართული

ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოცემულ ბმულზე 20 მაისამდე.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?