პრესს რელიზი

გარტნერმა დაასახელა დელოიტი გლობალურ ლიდერად ბიზნეს ანალიზის სფეროში

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?