სტატია

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი

IFRS 16

დელოიტი მოხარულია მოგიწვიოთ დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგზე - IFRS 16.

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • საიჯარო ხელშეკრულების იდენტიფიკაცია
  • საიჯარო ხელშეკრულების ცალკეული კომპონენტები
  • კომბინირებული ხელშეკრულებები
  • საიჯარო ხელშეკრულების პირობები
  • საიჯარო გადახდები
  • პრაქტიკული გამოყენებები
  • იჯარის აღრიცხვა მოიჯარის ანგარიშგებაში
  • პრეზენტაცია და გამჟღავნება

თარიღი: 28 აპრილი, 2021

ადგილმდებარეობა: ონლაინ ტრენინგი

ენა: ინგლისური

ტრენინგის ღირებულება: 120 ლარი, დღგ-ის გარეშე. * -20% - ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას 

ფასილიტატორები:

მარინა იენგიბარიან | მენეჯერი, აუდიტის დეპარტამენტი

მარინა აუდიტის მენეჯერია დელოიტის ლონდონის ოფისში. მას აქვს მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება მოსკოვსა და თბილისში. მარინა სპეციალიზირებულია ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებაში ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ნათია კალანდაძე  | მენეჯერი, აუდიტის დეპარტამენტი

ნათია აუდიტის მენეჯერია დელოიტის თბილისის ოფისში. იგი სპეციალიზირებულია ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტის განხორციელებაში ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; ნათიას, როგორც აუდიტორს, ბანკებსა და სხვა ადგილობრივ კომპანიებთან თანამშრომლობის დიდი გამოცდილება გააჩნია.

ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოცემულ ბმულზე 21 აპრილამდე.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა დელოიტ აკადემიის ელექტრონული სერთიფიკატი.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?