სტატია

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი

IFRS 9 

დელოიტ აკადემია გიწვევთ ონლაინ ტრენინგზე - IFRS 9.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?