სტატია

IFRS ტრენინგი ბანკებისთვის

7 თებერვალს, დელოიტის საქართველოს ოფისმა ჩაატარა IFRS ტრენინგი ბანკებისთვის კომპანიის თბილისის ოფისში.

ტრენინგი მოიცავდა შემდეგი სტანდარტების მიმოხილვას:
• IFRS 16: 
• IFRS 15: 
• IFRIC 23: 
• IFRS 9: 

ტრენინგს ესწრებოდნენ ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ღონისძიებამ პროდუქტიულად ჩაიარა, რასაც მოწმობს  მონაწილეებისგან მიღებული დადებითი გამოხმაურება. 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?