სტატია

დელოიტი აცხადებს ვაკანსიებს

აუდიტის მენეჯერი, უფროსი აუდიტორი, გამოცდილი აუდიტის ასისტენტი (A3)

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?