სტატია

დელოიტი აცხადებს ვაკანსიებს    

უფროსი აუდიტორი / გამოცდილი აუდიტორი

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?