სტატია

ღონისძიებების კალენდარი

თქვენი შანსი გაეცნოთ „დელოიტს“

ყოველ წელს მონაწილეობას ვღებულობთ დასაქმების ფორუმებში, ვატარებთ პრეზენტაციებს წამყვან უნივერსიტეტებში, ასევე ვაწყობთ ღონისძიებას „ერთი დღე დელოიტთან ერთად“. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ უამრავი შესაძლებლობა გაეცნოთ დელოიტის თანამშრომლებს და მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა უპირატესობა აქვს ჩვენ კომპანიაში მუშაობას. ჩვენი სპეციალისტები მოხარული იქნებიან უპასუხონ თქვენს შეკითხვებს.

ფორუმის ჩატარების დროსა და ადგილზე  ინფორმაცია ვრცელდება ფორუმის ორგანიზატორების მიერ.

დასაქმების ფორუმი

ინფორმაცია თავსდება უმაღლესი სასწავლებლის საინფორმაციო დაფებზე, ასევე სტუდენტებს ეგზავნებათ შეტყობინება ელექტრონული ფოსტით.

პრეზენტაციები უმაღლეს სასწავლებლებში

წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლებიდან ვიწვევთ წარჩინებულ სტუდენტებს ჩვენს ოფისში და ვაძლევთ შესაძლებლობას ადგილზე გაეცნონ კომპანიის საქმიანობას და თანამშრომლებს.

ერთი დღე დელოიტთან ერთად  

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?