სტატია

მომხმარებელი - 2020

მომავლის პროგნოზირება

ჩვენ ვცხოვრობთ ცვლილებებით აღსავსე არასტაბილურ ეპოქაში, თუმცა ერთი რამ შეგვიძლია დარწმუნებით გითხრათ: მომხმარებლის ღირებულებები, საჭიროებები და ქცევა მუდმივად ვითარდება.

მომხმარებელი - 2020: მომავლის პროგნოზირების მეთოდიკა საშუალებას გვაძლევს გავაერთიანოთ ჩვენი ცოდნა ეკონომიკური და დემოგრაფიული ტენდენციების, შეზღუდული რესურსებისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ტექნოლოგიების გავლენის შესახებ, რათა გავაკეთოთ პროგნოზირება, თუ როგორ შეიცვლება ჩვენი დამოკიდებულება და მოხმარების მოდელები მომდევნო ათწლეულის მანძილზე.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?