პერსპექტივები

ონლაინ მომხმარებლების ცნობიერების ცვლილება 

მსოფლიო სამომხმარებლო პროდუქციის სექტორი 2014 წელს

მსოფლიო სამომხმარებლო პროდუქციის მე-7 ყოველწლიური ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას მსოფლიოს 250 უმსხვილესი სამომხმარებლო პროდუქციის კომპანიის, ინდუსტრიის ტენდენციებისა და შერწყმა-შესყიდვის გარიგებების შესახებ.

დელოიტი მოხარულია წარმოგიდგინოთ მსოფლიო სამომხმარებლო პროდუქციის მე-7 ყოველწლიური ანგარიში. ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას მსოფლიოს 250 უმსხვილესი საცალო ვაჭრობის კომპანიის შესახებ მათი საქმიანობის შედეგების მონაცემების საფუძველზე. ანგარიშში ასევე მოცემულია ინფორმაცია მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების შესახებ, დარგის საბაზრო კაპიტალიზაციის ანალიზი, შერწყმისა და შესყიდვის გარიგებების მიმოხილვა სამომხმარებლო სექტორში და განიხილება ძირითადი ტენდენციები, რომლებიც გავლენას ახდენენ კომპანიის საქმიანობაზე სამომხმარებლო პროდუქციის წარმოების კუთხით.  

მსოფლიო სამომხმარებლო პროდუქციის სექტორი 2014 წელს
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?