მომსახურება

სამომხმარებლო სფერო

დელოიტს უკავია წამყვანი პოზიცია სამომხმარებლო სფეროში. ჩვენ ვემსახურებით სხვადასხვა სექტორის კომპანიებს, მათ შორის: კვების, სასმელის და სოფლის მეურნეობის, ტანსაცმლის, პირადი მოხმარებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების. ჩვენი სამომხმარებლო სფეროს მომსახურების ჯგუფი ფოკუსირდება ინდუსტრიის მთავარ საკითხებზე.

ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სრული მხარდაჭერა მთელი რიგი საკითხების მოგვარებაში და გვაქვს საჭირო ცოდნა და გამოცდილება, რომ დავნერგოთ თქვენი კომპანიისთვის სპეციალურად შემუშავებული პრაქტიკული გადაწყვეტილებები.

დსთ-ს ზოგიერთი წამყვანი სასოფლო სამეურნეო კომპანია გვენდობა, რომ ჩვენ შევიმუშავებთ და მივაწვდით მიზნობრივ და მორგებულ  საკონსულტაციო გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვმუშაობთ კომპანიებთან და ვზრდით მათი წამყვანი საქმიანობის ღირებულებას აგრობიზნესის ღირებულებათა მთლიანი ჯაჭვის მასშტაბით, ურთიერთობას ვამყარებთ რა აგროდანადგარების მწარმოებლებთან  და მომწოდებლებთან, მოსავლის აღებით დაკავებულ კომპანიებთან, მეფრინველეობისა და მეღორეობის სექტორში მოღვაწე ფირმებთან, ასევე მასობრივი დასაწყობებისა და სხვადასხვა აგრონომიული სერვისის პროვაიდერებთან.

ჩვენი სპეციალისტების ჯგუფს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება აგრობიზნესის სექტორში და გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

• აუდიტი

• ფინანსური ანგარიშგების შედარებითი ანალიზი

• ფასს-ზე გადასვლა

• ფასს ფუნქციების ჩამოყალიბება

• საერთაშორისო კონტროლირებადი ოპერაციების დოკუმენტაცია

• მიზანშეწონილობის კვლევა

• ბიზნესს სტრატეგიის მომზადება და განვითარება

• საგადასახადო კონსულტაცია

• ვალების და იურიდიული რესტრუქტურიზაცია

• ეუროობლიგაციების გამოშვება და ფონდების მოზიდვა

• IPO მხარდაჭერა

აგრობიზნესი

თქვენი სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესისთვის აქტუალური საკითხები

თქვენი სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესისთვის აქტუალური საკითხები: 

 • ბიზნესის დაფინანსება
 • ფინანსური, საგადასახადო და იურიდიული ფინანსური ანგარიშგების შედარებითი ანალიზი
 • ბიზნესის ეფექტურობის და მართვის გაუმჯობესება
 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება

 

Some projects we have implemented in the agricultural sector

Some projects

 • Financial due diligence of a large Russian producer of chicken and pork meat, to support decision making by the Group’s management
 • Due diligence of a pork producer for Charoen Pokphand Foods PCL
 • Transaction support for a producer and seller of pork and grain in the Russian far east
 • Establishment of IFRS function, including transition to IFRS, at Damate Group
 • Preparation of documentation on transfer pricing rules for an International Grain Company
 • Examination of the use of trademarks in the operations of companies in an international agricultural industry group
 • Analysis of the counterparty database for a large infrastructure and trade company in Russia, which is also among the top five Russian grain exporters
 • Feasibility study of the creation of an SSC from the financial function of the largest producer of meat products in Russia, one of the three leaders on the chicken meat, pork and meat processing markets and the largest producer of animal feed in the country
 • Due diligence exercise assessing the inventories of one of the largest poultry farms in Russia
 • Comparison of the IFRS accounting policies of the largest agricultural holding companies in Russia and Ukraine
 • Development of a strategy for the creation of an agricultural industry cluster in a Russian region
 • Development of a strategy for entry onto the agricultural products and services markets for a large international group
 • Feasibility study for a project to establish a large group for the production of turkey meat
 • Feasibility study of a project for the production of rabbit meat
 • Development of a diversification strategy for a spirit manufacturer (advanced processing of grain)

დსთ-ს წამყვან კვებისა და სასმელის კომპანიებს ჩვენ ვაწვდით პროფესიონალურ მომსახურებას. მათ შორის არის საკონდიტრო, რძის პროდუქტების, ალკოჰოლის და თამბაქოს სექტორების წამყვანი კომპანიები.

ჩვენი სპეციალისტების მრავალფუნქციურ ჯგუფს აქვს ფართო გამოცდილება ინდუსტრიაში და გთავაზობთ მომსახურებათა ფართო სპექტრს: სტრატეგიების შექმნა და განვითარება, მომარაგების ქსელის მართვა, SAP ERP განხორციელება, ადგილობრივი და საერთაშორისო საგადასახადო კონსულტაცია და ა.შ.

კვებისა და სასმელი მრეწველობა

FMCG industry: answers to your questions

Example of a similar logistics and purchases project

Company

International cosmetics company

Issue Description

The Client requests that Deloitte consultants support optimization of the existing distribution network in terms of freight cost reduction while increasing delivery speed in Russia

The project includes definition of an optimal distribution network structure as well as selection of an optimal mix of logistics service providers by region and delivery type (delivery-to-address, delivery through order pickup points and postamates to support the optimized network

 

 

A conference on FMCG in Russia in 2014, held by the Adam Smith Institute, took place on 8-9 December. Deloitte CIS sponsored the event... 

Go to the event page

(Document is available only in Russian)