სამომხმარებლო ბიზნესი

დღევანდელ პირობებში აუცილებელია, რომ სამომხმარებლო ბიზნესი სწორად აფასებდეს მუდმივად ცვალებად მომხმარებელთა მოთხოვნებს და სწრაფად რეაგირებდეს მათზე შესაბამისი პროდუქტებითა და გადაწყვეტილებებით. ამის მისაღწევად საჭიროა პასუხის გაცემა უამრავ კითხვაზე, რაშიც დელოიტის წევრი ფირმები დაგეხმარებიან.