სტატია

ტექნოლოგიური რევოლუციის დაჩქარება საავტომობილო მრეწველობის დარგში

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?