სტატია

განმარტებითი შენიშვნების თავისებურებები ფინანსური ინსტიტუტებისთვის: IFRS7/IFRS 9

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი

დელოიტი მოხარულია მოგიწვიოთ დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგზე: განმარტებითი შენიშვნების თავისებურებები ფინანსური ინსტიტუტებისთვის: IFRS7/IFRS 9.

ტრენინგის თემები მოიცავს:

  • საკრედიტო რისკი
  • საბაზრო რისკი
  • ლიკვიდობის რისკი

ტრენინგის თარიღი: 21 ოქტომბერი, 2021 წ. 14:00–18:00

ადგილმდებარეობა: ონლაინ ტრენინგი

სამუშაო ენა: ინგლისური

ტრენინგის ღირებულება: 120 ლარი, დღგ-ის გარეშე; *-20% - ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას


ფასილიტატორი:

მარინა იენგიბარიან / უფროსი მენეჯერი, აუდიტის დეპარტამენტი

მარინა აუდიტის უფროსი მენეჯერია დელოიტის ერევნის ოფისში. მას აქვს მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება მოსკოვსა და ლონდონში. მარინა სპეციალიზირებულია ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებაში ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოცემულ ბმულზე 15 ოქტომბრამდე.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ თითოეულ მონაწილეს გადაეცემა დელოიტ აკადემიის ელექტრონული სერთიფიკატი.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?