სტატია

Performance indicators of leading Russian banks in 2009-2012

 
 
Based on publicly available IFRS reports
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?