ხელსაწყოები

CRS კლასიფიკატორი

CRS კლასიფიკატორი არის დელოიტის პროფესიონალების მიერ შემუშავებული ავტომატიზირებული ინსტრუმენტი, რომელიც მომხმარებლის მიერ საჭირო ინფორმაციის შეყვანის შემდეგ ავტომატურად განსაზღვრავს იურიდიული პირის (ან სტრუქტურის იურიდიული პირის ფორმირების გარეშე) სტატუსს OECD საერთო საანგარიშგებო სტანდარტის (CRS) მიზნებისათვის.