სტატია

აუთსორსინგის სირთულეები

აუთსორსინგი მსოფლიო ბიზნეს საზოგადოების სტანდარტულ პრაქტიკად და მართვის მნიშვნელოვან ამოცანად იქცა. თუმცა აუთსორსინგის გავრცელებასთან ერთად აღმოცენდება ახალი რისკები და სირთულეები, მათ შორის აუთსორსინგის სქემის სირთულეები, ინტეგრაციის საკითხები და მოთხოვნები კორპორატიული მართვის დარგში. ამ რისკების ეფექტური მართვის არქონის შემთხვევაში ისინი უარყოფით ზეგავლენას იქონიებენ ფინანსური საქმიანობის შედეგებზე, საოპერაციო მოდელის მთლიანობასა და ორგანიზაციის რეპუტაციაზე.

იხილეთ სრულად

„კომპანიის ხელმძღვანელობამ თვალყური უნდა ადევნოს რისკების აღმოცენების საკითხებსა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს აუთსორსინგის ციკლის თითოეულ ეტაპზე - სტრატეგიის განსაზღვრიდან დაწყებული მიმდინარე საქმიანობის მართვით დასრულებული“.

 

 

მოცემული ანგარიში გვაწვდის ინფორმაციას თუ როგორ მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი აუთსორსინგის პროგრამის განხორციელებით.

დაბრუნება - რისკები

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?