სტატია

ადამიანური რესურსების განვითარების საერთაშორისო ტენდენციები 2014 წელს

კვლევის შედეგების მიმოხილვა

აღმასრულებელი დირექტორები და HR ლიდერები ადამიანურ რესურსებს თვლიან უმთავრეს გამოწვევად განვითარების კუთხით. რაზე უნდა მოვახდინოთ კონცენტრირება? ჩვენი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა 2500 ლიდერი 90 ქვეყნიდან, ავლენს 12 ძირითად ტენდენციას ადამიანური რესურსების განვითარებისთვის.

რამდენადაც მსოფლიო გამოდის რეცესიიდან, ორგანიზაციები ეძებენ ახალ სამუშაო ძალას, რომელიც იქნება უფრო ახალგაზრდა, უფრო მეტად მომთხოვნი და დინამიური, ვიდრე ოდესმე. ჩვენმა კვლევამ დაადგინა 12 მთავარი ტენდენცია, რომელიც გვეხმარება შევიმუშავოთ ადამიანური რესურსების პროგრამა მომავალი წლისთვის.

ჩვენ განვსაზღვრეთ 10 ძირითადი აღმოჩენა კვლევის შედეგად, მაგრამ გთავაზობთ გაეცნოთ  ჩვენს ადამიანური რესურსების ტენდენციების პანელს , რათა აღმოაჩინოთ ტენდენციები გეოგრაფიული არეალის, ინდუსტრიებისა და კომპანიის ზომების მიხედვით.

Lead and develop

Lead and develop

Attract and engage

Attract and engage

Transform and reinvent

Transform and reinvent

Check out regional and country specific analysis. More reports will be added over the next weeks as they are completed.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?