მომსახურება

ორგანიზაციის გარდაქმნა და ადამიანური რესურსები 

ციფრული და განვითარებადი ტექნოლოგიები, ცვალებადი საბაზრო პირობები და ზეწოლა მარეგულირებლების მხრიდან არის ის გარეგანი ფაქტორები, რომლებიც ბიზნესის გარდაქმნას განაპირობებენ. რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, გარდაქმნას ხშირად განაპირობებს ახალი ხელმძღვანელობა, ორგანიზაციული ზრდა, კონსოლიდაციის სტრატეგიები (მათ შორის შერწყმა და შესყიდვა). როგორ შევუთანხმოთ ორგანიზაციის სტრუქტურა, ადამიანური რესურსები, ხელმძღვანელობა და კულტურა ბიზნეს სტრატეგიას ის მთავარი გამოწვევაა, რაც გარდაქმნის პროცესის ზუსტ ხედვას და მის მდგრადობას განპირობებს წლების განმავლობაში. დელოიტის ორგანიზაციული გარდაქმნისა და ადამიანური რესურსების სპეციალისტები ფლობენ დიდ გამოცდილებასა და პრაქტიკას გარდაქმნისა და ბიზნესის სფეროში. ჩვენი ორგანიზაციული და ადამიანური რესურსების გადაწყვეტილებები მოიცავს ანალიტიკაზე დამყარებულ ინოვაციურ ინსტრუმენტებსა და რესურსებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სტაბილური გარდაქმნა.

იხილეთ სრულად

ცვლილებების მართვა

სწრაფად ცვალებადი მაკროეკონომიკური პირობები აიძულებენ კომპანიებს უფრო დინამიურად განვითარდნენ და განახორციელონ მრავალი პროექტები მიმართული მათი პოზიციის გამყარებაზე ბაზარზე.

 

 

ორგანიზაციაში კულტურული ცვლილებების კატალიზატორები

ბევრ ხელმძღვანელს უჭირს კორპორატიულ კულტურასთან დაკავშირებული ამოცანების მკაფიოდ დასახვა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება.

 

 

 

 

პროექტის შემუშავება წარმატებული გარიგებების საწარმოებლად მსოფლიოს მასშტაბით

შერწყმისა და შესყიდვის გარიგებები არასდროს ყოფილა ასეთი რთული და კონკურენტული. თუმცა ეს ყველა მყიდველსა და გამყიდველს ეხება, იაპონურმა კომპანიებმა, რომლებიც ახორციელებენ სულ უფრო რთულ ოპერაციებს ქვეყნის შიგნით და მის საზღვრებს გარეთ, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმონ საუკეთესო პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებას განხორციელებული ინვესტიციებიდან მაქსიმალური სარგებლის მიღების მიზნით.

Devising a blueprint for delivering deal success around the globe

თანამშრომელთა ჩართულობის ამჟამინდელი პარამეტრები

ტექნოლოგიური სფერო აქტიურად ცდილობს განსაზღვროს თუ როგორ და როდის უნდა გაიზომოს თანამშრომელთა ჩართულობის ხარისხი.

ძირითადი კონტაქტები

ჯონ რობინსონი

ჯონ რობინსონი

მმართველი პარტნიორი, საქართველო

ჯონი 2 წლის მანძილზე მოღვაწეობდა ნიგერიაში, თუმცა მისი პროფესიული გამოცდილება ძირითადად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას უკავშირდება. დელოტში მუშაობის დაწყებამდე იგი იყო გლობალური მარწმუნებელი და საკონ... მეტი