პერსპექტივები

2014 წლის მსოფლიო კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის განვითარების ტენდენციები

კოსმოსური მრეწველობის დარგის ზრდის რეკორდული მაჩვენებლები და თავდაცვის მრეწველობის დარგის დასუსტება

დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის გლობალურმა ჯგუფმა ინდუსტრიული მრეწველობის დარგში გამოაქვეყნა 2014 წლის მსოფლიო კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის ტენდენციები, რომლის თანახმად 2014 წელს მოსალოდნელია შემოსავლის 5%-იანი ზრდა მთლიანი დარგის მასშტაბით. კომერციული კოსმოსური სექტორი განაგრძობს შემოსავლებისა და მოგების ზრდას, თუმცა გლობალური თავდაცვის სექტორის შემოსავალი კვლავ იკლებს.

2014 წლის მსოფლიო კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის განვითარების ტენდენციები: ძირითადი დასკვნები

  • 2014 წელს მოსალოდნელია შემოსავლების 5%-იანი ზრდა კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის დარგში.
  • მსოფლიო თავდაცვის მრეწველობის კომპანიების შემოსავალი განაგრძობს კლებას: 2012 წელს კლება შეადგენდა 1.3%-ს, 2011 წელს - 1.9%-ს. მოსალოდნელია რომ 2013 წლისთვის კლება დაახლოებით 2.5%-ს მიაღწევს.
  • მსოფლიო თავდაცვის ხარჯები მცირდება ძირითადად ერაყსა და ავღანეთში შეიარაღებული კონფლიქტების შემცირების და მთავრობების მიერ შესაბამისი თანხების არქონის გამო. თუმცა თავდაცვის ხარჯები იზრდება ისეთ რეგიონებში, როგორიცაა: ახლო აღმოსავლეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, რუსეთი, სამხრეთ კორეა, ბრაზილია და იაპონია.
  • 2014 წელს კომერციულ კოსმოსურ სექტორში ორმაგი ზრდაა მოსალოდნელი.
2014 წლის მსოფლიო კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის განვითარების ტენდენციები

2014 წლის მსოფლიო კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის განვითარების ტენდენციები - პრეს-რელიზი

დელოიტის ანგარიშის თანახმად, 2014 წელს მოსალოდნელია 5%-იანი ზრდა კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის დარგში და ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვის სიხშირე.

ანგარიში ხაზს უსვამს თავდაცვის ხარჯების შემცირებასა და კომერციულ კოსმოსურ მრეწველობაში რეკორდულ ზრდას. 

2014 წლის მსოფლიო კოსმოსური და თავდაცვის მრეწველობის განვითარების ტენდენციები - პრეს-რელიზი
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?