სტატია

PMOver

საკონსულტაციო მომსახურება ფინანსური მენეჯერებისთვის

მოცემულ დოკუმენტში ჩვენ განვახორციელეთ პროგრამების მართვის ოფისების (PMOs) თანამედროვე სტრუქტურის ანალიზი, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება შეცდომების შემცირების მიზნით სისტემების დანერგვისას.

დოკუმენტი მოიცავს PMO-ს ხარვეზების ანალიზსა და მისი ფუნქციების გადამოწმების გეგმას აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?