სტატია

უძრავი ქონების ინდექსი 

ევროპის უძრავი ქონების ბაზრების შეფასება

უძრავი ქონების ევროპული ბაზრების მიმოხილვა 2012 წლისთვის.

აღნიშნულ პუბლიკაციაში მოცემულია იმ ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც განსაზღვრავენ საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრების განვითარებას და ფასების შედარება შერჩეულ (და არა მარტო) ევროპულ ქვეყნებსა და ქალაქებში. 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?