სტატია

საწარმოო რისკების მართვის კვლევა

საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული რისკები

მოხარული ვართ წარმოგიდგინოთ დელოიტის საწარმოო რისკების მართვის კვლევა, რომელიც დაფუძნებულია პერიოდულად განხორციელებული რისკების მართვის გლობალურ კვლევაზე, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის.

ჩამოტვირთეთ საწარმოო რისკების მართვის კვლევის ანგარიში ინგლისურ ენაზე. 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?