სტატია

მესამე მხარეებთან დაკავშირებული რისკების ეფექტური მართვა  

ხელშეკრულებების მართვის გაუმჯობესების სტრატეგიები  

მესამე მხარეებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების მართვა ბევრ გამოწვევასთან არის დაკავშირებული. მესამე მხარეებთან დაკავშირებული რისკების ეფექტური მართვა შეისწავლის ანალიტიკისა და ავტომატიზაციის სარგებელს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ძვირადღირებული შეცდომები და უსარგებლო ხელშეკრულებების მართვის არაეფექტურობა.

ჩვენი ანგარიში - "მესამე მხარეებთან დაკავშრებული რისკების ეფექტური მართვა" -  გვიჩვენებს, რომ მესამე მხარეების ხელშეკრულებების ეფექტური მართვისა და ძვირადღირებული შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით, ორგანიზაციები უნდა გადავიდნენ მესამე მხარეების მართვის ახალ სტილზე.  

იხილეთ ანგარიში.

To learn more about how your organization can implement a real time contract management solution, please fill out the form. One of our leaders will get back to you with more details.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?