სტატია

ინფორმაციული და ტექნოლოგიური რისკი

გაიგეთ მეტი

დელოიტის ინფორმაციული და ტექნოლოგიური რისკების პრაქტიკა ეხმარება ორგანიზაციებს გაუმკლავდნენ ბიზნეს პროცესებისნ, ტექნოლოგიურ, საოპერაციო და ფინანსურ რისკებს. ჩვენი მიზანია, მივცეთ კლიენტებს შესაძლებლობა, რომ შეაფასონ, მართონ და აკონტროლონ რისკი და შესაბამისად გაზარდონ პროცესებისა და სისტემების საიმედოობა.

ჩვენ გვესმის ბიზნესისა და ინდუსტრიის საკვანძო საკითხები, რომლებიც ტექნოლოგიასთან, აუდიტთან და უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული. ეს გვეხმარება განვსაზღვროთ რისკების რეალური ზეგავლენა ბიზნესზე და ჩვენი რეკომენდაციები და აღმოჩენები ბიზნეს კონტექსტში მოვაქციოთ. ჩვენი თანამშრომლების ნაწილი ფლობს CISA და CISSP სერთიფიკატებს.

იხილეთ სრულად

  • ინფორმაციის გაჟონვის პრევენცია
  • ERP სისტემებში უფლება-მოვალეობების გამიჯვნა
  • საინფორმაციო უსაფრთხოების შესაბამისობა
  • ბიზნესის სტაბილურობა

ჩვენი მომსახურებები

დაბრუნება - რისკები