სტატია

2020 წლის საგადასახადო, საინვესტიციო საკითხები 

საქართველო კავკასიის განვითარებადი ეკონომიკური ცენტრია. ბოლო წლების მანძილზე იგი გამოირჩევა  ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლებით, ლიბერალური საგადასახადო და შრომითი კანონმდებლობით, ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოთი, კორუფციის დაბალი მაჩვენებლებით, უსაფრთხოების მაღალი ხარისხითა და უცხოური ინვესტიციებისადმი გახსნილობის მაღალი დონით.

საქართველოში არსებობენ სახელმწიფო და კერძო საინვესტიციო ფონდები, რომლებიც მიესალმებიან უცხოურ ინვესტიციებს ფართომასშტაბიანი პროექტების განხორციელების მიზნით სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და ჰიდრო-ენერგო სექტორში.

საქართველომ მე-7 ადგილი დაიკავა (190 ქვეყნიდან) მსოფლიო ბანკის 2020 წლის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი გარემოს მქონე ქვეყანამ ბიზნესის საწარმოებლად.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ 2020 წლის საგადასახადო, საინვესტიციო საკითხები.

2019 წლის საგადასახადო, საინვესტიციო საკითხები.

2018 წლის საგადასახადო, საინვესტიციო საკითხები.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?