თანამშრომლები

ანდრეი ბულახი

მმართველი პარტნიორი, დასავლეთის რეგიონი

ანდრეი ბულახი

ანდრეის აუდიტის სფეროში მუშაობის 15 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს და სპეციალიზირებულია მაღალი ტექნოლოგიების, მედიისა და ტელეკომუნიკაციების, ასევე სამომხმარებლო და ინდუსტრიული მრეწველობის დარგის კომპანიებთან მუშაობაზე. იგი არის ACCA-ის წევრი და აქვს აშშ GAAP და IFRS მუშაობის გამოცდილება, რომელიც მოიპოვა სხვადასხვა დარგის საერთაშორისო და მსხვილ სახელმწიფო კომპანიებთან თანამშრომლობის გზით. 

ანდრეი ბულახი