თანამშრომლები

ალიონა ედიშეროვა

დირექტორი, ფინანსური კონსულტაციები

ალიონა ედიშეროვა

ალიონა ხელმძღვანელობს ფინანსურ-საგამოძიებო მომსახურებებს დელოიტის საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფისებში და აქვს 9 წელზე მეტი გამოცდილება ფინანსური გამოძიებების, კორპორატიული დაზვერვისა და თაღლითობის რისკების მართვისა და სხვა მიმართულების პროექტების მართვის კუთხით სხვადახვა ბიზნეს სფეროში: მშენებლობა, ტელეკომუნიკაციები, სამთო მრეწველობა და სხვა. მას ასევე აქვს გამოცდილება ფინანსური სექტორის რეგულირების მიმოხილვის სფეროში და განხორციელებული აქვს მრავალრიცხოვანი შესაბამისობის მიმოხილვისა და წინასაინვესტიციო ანალიზის პროექტები საერთაშორისო ინვესტორებისათვის დსთ-ს მასშტაბით. ალიონას დსთ-ს მასშტაბით უმსხვილეს კლიენტებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს კორუფციისა და თაღლითობის საწინააღმდეგო კონტროლის მექანიზმების გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციების შემუშავების კუთხით.

ალიონა ედიშეროვა