თანამშრომლები

ანტონ ორლოვსკი

უფროსი მენეჯერი, საკონსულტაციო მომსახურება

ანტონ ორლოვსკი

ანტონს დელოიტ დსთ-ს სხვადასხვა ოფისებში, საკონსულტაციო და ფინანსური საკონსულტაციო მომსახურების სფეროში მუშაობის 6 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი ფლობს მაგისტრის ხარისხს კორპორატიული ფინანსების, რისკების მართვისა და კონტროლის დარგში და არის ACCA-ს წევრი. ამჟამად ანტონი არის უფროსი მენეჯერი დელოიტის თბილისის ოფისში და სპეციალიზირებულია მიზანშეწონილობის კვლევის, ბიზნესისა და ფინანსური მოდელირების დარგში. ანტონი თავისი კარიერის მანძილზე მუშაობდა მრავალრიცხოვან კლიენტებთან სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის: ფინეთი, უკრაინა, რუსეთი, საქართველო და სომხეთი და გააჩნია დიდი გამოცდილება საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და ბიზნესის განვითარების კუთხით.

ანტონ ორლოვსკი