თანამშრომლები

ანტონ შულგა

ტელეკომუნიკაციების ჯგუფის ხელმძღვანელი, დსთ

ანტონ შულგა

ანტონმა დელოიტში მუშაობა 2002 წელს დაიწყო და ამჟამად ფინანსური კონსულტაციების ჯგუფის პარტნიორია. იგი ფლობს ფინანსისტის ხარისხს ფინანსური და საინვესტიციო ანალიზის მიმართულებით და ასევე, პროფესიონალური შეფასების ინსტიტუტის დიპლომს. ანტონი დელოიტ დსთ-ს ტელეკომუნიკაციების ჯგუფის ხელმძღვანელია და კლიენტებს სთავაზობს საკონსულტაციო მომსახურებას ტელეკომუნიკაციების, ნავთობისა და გაზის, ფინანსური მომსახურებისა და სამომხმარებლო პროდუქციის დარგში.

ანტონ შულგა