თანამშრომლები

დანიარ ადიგამოვი

დირექტორი, ფინანსური კონსულტაციები

დანიარ ადიგამოვი

დანიარ ადიგამოვი არის ფინანსური კონსულტაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დელოიტის აზერბაიჯანისა და საქართველოს ოფისში. მას დიდი ოთხეულის ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი 8 წელი აუდიტის, ხოლო სამი წელი გარიგებებთან დაკავშირებული მომსახურებების დეპარტამენტში მუშაობდა მოსკოვში.  ამის შემდგომ კარიერა გააგრძელა ალმაატაში გარიგებებთან დაკავშირებული და რესტრუქტურიზაციის მომსახურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოზიციაზე, აღნიშნული პრაქტიკის განვითარებისა და გაძღოლის მიზნით ცენტრალურ აზიაში. დანიარი უძღვება ფინანსური კონსულტაციების დეპარტამენტებს დელოიტის  ბაქოსა და თბილისის ოფისებში, წარადგენს რა მათ მნიშვნელოვან პროექტებში და ხელს უწყობს კონტაქტების დამყარებას არსებულ და ახალ კლიენტებთან.  

დანიარ ადიგამოვი