თანამშრომლები

დიმიტრი ანუფრიევი

პარტნიორი, FAS

დიმიტრი ანუფრიევი

დიმიტრი არის ფინანსური საკონსულტაციო მომსახურების დეპარტამენტის პარტნიორი და ხელმძღვანელობს ოპერაციების მხარდაჭერის გუნდს უკრაინაში. მას აქვს ადგილობრივი და საერთაშორისო კლიენტებისთვის პროფესიული მომსახურების გაწევის შვიდ წელზე მეტი გამოცდილება.

დიმიტრი ანუფრიევი