თანამშრომლები

ელენა ლაზკო

პარტნიორი, საკონსულტაციო მომსახურება, დელოიტ დსთ

ელენა ლაზკო

5 Lesnaya St.

Moscow

Russia

125047

იხილეთ რუკა

ელენა არის პარტნიორი საკონსულტაციო მომსახურების დეპარტამენტში, სადაც ხელმძღვანელობს სტრატეგიასა და ოპერაციებს; იგი ასევე ხელმძღვანელობს დსთ-ს ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიულ ჯგუფს და დელოიტის გარემოსდაცვით პროგრამას სახელწოდებით: “Green agenda".                                                                                    

მას აქვს 15 წელზე მეტი  გამოცდილება სტრატეგიული, აქტივების პორტფელის მართვის, მართვის სისტემების გაძლიერების, საოპერაციო მოდელების განვითარების, მატერიალური ბალანსების ანალიზისა და პროგნოზირების და ხარჯების ოპტიმიზაციის პროექტების მართვის კუთხით. 

ელენა ლაზკო