თანამშრომლები

გიგა მესხი

აუდიტის უფროსი მენეჯერი

გიგა მესხი

გიგას აუდიტში მუშაობის 8 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი სპეციალიზირდება ფასს-სა და სსბასს-ს მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში. სანამ დელოიტს კვლავ შემოუერთდებოდა იგი მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ ბანკში სპეციალიზებული ჯგუფებისა და საზედამხედველო დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტად ბანკების ფასს-ზე გადასვლის პროექტში და მონაწილეობას ღებულობდა ბაზელ 2/3-ის დანერგვის პროცესში. გიგა არის ACCA-ის წევრი და საჯარო სექტორის სერთიფიცირებული აუდიტორი.

გიგა მესხი