თანამშრომლები

გრიგორი პავლოტსკი

საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტი, დსთ

გრიგორი პავლოტსკი

გრიგორი ძირითადად მუშაობს გლობალურ კლიენტებთან, საკონსულტაციო, ფინანსური ანგარიშგების შედარებითი ანალიზის და ტრანზაქციების სტრუქტურირებულ პროექტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია დსთ-ს კომპანიების შეძენასთან. მან მუშაობა დაიწყო დელოიტის ნიუ იორკის ოფისში, საერთაშორისო საგადასახადო დეპარტამენტში. იგი უძღვებოდა საგადასახადო და იურიდიულ პრაქტიკას უკრაინაში, საქართველოსა და ბელარუსიაში, სანამ დაინიშებოდა საგადასახადო და იურიდიული სამსახურის მმართველ პარტნიორად დსთ-ში. გრიგორი არის მაგისტრი ფინანსებსა და ბუღალტერიაში და აქვს CPA. იგი არი დაოჯახებული და ყავს სამი შვილი. 

გრიგორი პავლოტსკი