თანამშრომლები

ირინა ბურიუკოვა

პარტნიორი, საკონსულტაციო მომსახურება

ირინა ბურიუკოვა

5 Lesnaya St.

Moscow

Russia

125047

იხილეთ რუკა

ირინა დელოიტის გუნდს 2013 წელს შემოუერთდა. იგი პასუხისმგებელია სტრატეგიისა და საოპერაციო საქმიანობის მომსახურებებზე და ფოკუსირებულია მომარაგების უწყვეტობის მართვის სფეროზე.

ირინა ბურიუკოვა