თანამშრომლები

ჯონ რობარტსი

პარტნიორი, უდიტორული კონსულტაცია

ჯონ რობარტსი

5 Lesnaya St.

Moscow

Russia

125047

იხილეთ რუკა

ჯონ რობარტსი ხელმძღვანელობს კაპიტალის ბაზრების გუნდს დსთ-ს რეგიონში.

ჯონ რობარტსი