თანამშრომლები

კელლი ალლინ

პარტნიორი, აუდიტი

კელლი ალლინ

კელლი ალლინი პასუხისმგებელია აუდიტორული მომსახურების გაწევაზე ენერგეტიკული და სამთო მრეწველობის დარგის კომპანიებისთვის. 

კელლი ალლინ