თანამშრომლები

ლუდმილა გრეჩანიკი

პარტნიორი, სამომხმარებლო სექტორი

ლუდმილა გრეჩანიკი

ლუდმილამ დელოიტში მუშაობა 2012 წლის მაისში დაიწყო. მანამდე იგი მუშაობდა დიდი ოთხეულის სხვა კომპანიაში ფინანსურ-საგამოძიებო დეპარტამენტში. იგი ფლობს CPA სერთიფიკატს, არის სერთიფიცირებული სპეციალისტი ფინანსურ-საგამოძიებო დარგში და ფლობს რუსეთის აუდიტორის ლიცენზიასა და შემფასებლის სერთიფიკატს. სპეციალიზირებულია ფინანსურ-საგამოძიებო, ანტიკორუფციული კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვის, დიუ დილიჯენსისა და დავების გადაწყვეტის საკონსულტაციო მომსახურებებში. მონაწილეობდა საარბიტრაჟო განხილვებში ლონდონში.

ლუდმილა გრეჩანიკი