თანამშრომლები

Olga Osharova

Senior Manager, Consulting

Olga Osharova

Olga Osharova is a member of Deloitte consulting team. She is responsible for Environment management services.

Olga Osharova