თანამშრომლები

ოლგა ტაბაკოვა

აუდიტის პარტნიორი, დსთ-ს TMT დარგის ლიდერი

ოლგა ტაბაკოვა

ოლგამ დელოიტში მუშაობა 1995 წელს დაიწყო, 2004 წელს კი გახდა აუდიტის პარტნიორი. 2007 წლიდან იგი ხელმძღვანელობს დელოიტ დსთ-ს ტექნოლოგიების, მედიისა და ტელეკომუნიკაციების დარგს. იგი სპეციალიზდება აუდიტორული და მარწმუნებელი მომსახურების გაწევაში, ფასს/აშშ ზოგადად აღიარებულ საბუღალტრო სტანდარტებზე გადასვლაში, ფინანსური მდგომარეობის ანალიზსა და შიდა კონტროლისა და აქციების პირველადი განთავსების მომსახურებებში. ოლგა ფლობს მაგისტრის ხარისხს გამოყენებად მათემატიკაში და CPA-ს.

ოლგა ტაბაკოვა